Jaarverslag 2021

de Bibliotheek West Achterhoek

Voorwoord Bekijk de inhoud
Logo de Bibliotheek West Achterhoek

Voorwoord

Dit citaat van Barack Obama raakt me. Artikel 4 van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB) luidt: Een openbare bibliotheekvoorziening heeft een publieke taak die zij voor het algemene publiek vervult op basis van de waarden onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit. Naast het dienen van het belang van onze leners, dient ook ‘mijn’ bibliotheek een algemeen belang. Een openbare voorziening, toegankelijk voor iedereen die – met respect voor de ander – zichzelf wil ontwikkelen en verbeteren.

2021 was het begin van de nieuwe budgetovereenkomst met onze drie gemeenten. In alle drie de gemeenten besloot de raad om, ondanks de taakstelling, de dienstverlening van onze bibliotheken in stand te willen houden door de huisvestingslasten te verminderen. Die koers houdt in dat onze digitale en fysieke collectie actueel blijft, dat de werkzaamheden op consultatiebureaus, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, scholen en welzijnsinstellingen doorgaan en dat de ondersteuning van mensen op het gebied van basisvaardigheden verder wordt ontwikkeld, die de basis vormt voor de culturele kant van de bibliotheek: het verder helpen van mensen van alle leeftijden. De bibliotheek blijft hierdoor een betrouwbare partner voor organisaties en instellingen.

Al met al ben ik heel gelukkig dat de lokale politiek begrijpt dat de bibliotheek de basis vormt voor de kansen op ontwikkeling van iedere inwoner. Bibliotheek West-Achterhoek heeft zorgvuldig gewerkt aan de verbreding van haar rol. Naast de culturele functie werden – gebaseerd op de lokale behoefte - ook sociale en educatieve functies geïmplementeerd. Het doel is het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling van burgers in allerlei rollen: in die van ouder, werkende, jongere, cultuurbeoefenaar, nieuwkomer, enzovoort.

Mijn doel is om in een snel veranderende en meer gecompliceerde maatschappij voor de inwoners van Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem relevant te blijven. Alleen dan heeft de bibliotheek bestaansrecht, daar doe ik het voor!

Wieb Broekhuijsen
Bestuurder

Bibliotheken herinneren er ons aan dat de waarheid niet komt van degene die het luidst roept, maar van degene die over de juiste informatie beschikt.

Barack Obama
Voorwoord